ฮั่ว เซ่ง ฮง สาขามาบุญครอง (MBK Center)
HUA SENG HONG MBK Center