ฮั่ว เซ่ง ฮง สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
HUA SENG HONG Central Festival EastVille