ฮั่ว เซ่ง ฮง สาขาสาขานวลจันทร์
HUA SENG HONG Nuanchan